Overview

Marty McFly aDr.E. Brown jsou dlouholetí přátelé. Doktor nyní delší dobu pracoval najednom projektu, okterém Martymu neřekl. Posta-vil DeLorean, auto, které bylo schopno cestovat v čase. Ktakovému cestování potřebuje spoustu energie. Proto ukradnou Afgáncům zche-mických laboratoří plutonium, které mu vytvoří potřebné množství energie. Při natáčení dokumentu první jízdy časem aplikují jednu láhev splutoniem avtom je přepadnou Afgánci, kteří chtějí své plutonium zpět, atak Marty aDoktor ihned nasednou doDeLoreanu asnaží se co nejrychleji odjet. Tím dostanou DeLorean na150 km/h aaktivuje se kapacitátor, který spálí plutonium apřenese je doroku 1987, jelikož takový rok tam měl doktor nastavený, protože se chtěl setkat sám se sebou a říct si, že svůj vynález vroce 2017 doopravdy spustí. Bohužel nacestu zpátky nemají už plutonium, protože ho při útěku nechali vroce 2017. Doktor hledá alternativu, kde získá najednou 2,6 GWAT energie. Vymyslí plán, jak svést blesk zvěže přes dráty až doauta adíky tomuto se dostat zpět dopřítomnosti. Ale ne na dlouho. Doktor se chce podívat dobudoucna avezme Martyho ssebou. Ti oba žasnou nad přítomností tak úžasných moderních technologií o30 let dopředu. Dotoho se rozhodnou zajít nazávody létajících aut, kde Martyho na-padne si koupit almanach sportovních výsledků zaposledních 60 let odroku 1987 doroku 2047, atím si přivydělat vesvé přítomnosti. Když se vrátí zbudoucnosti doroku 2017, tak Marty běží ještě doškoly, kde ho chytí školník azabaví mu almanach, který schová dokabinetu. Marty se přizná doktorovi ohledně Almanachu adoktor ihned vymýšlí plán, jak se zmocnit Almanachu, než školník zjistí, že výsledky jsou opravdové amůže se stát nejmocnějším člověkem naplanetě. Marty se almanachu zmocní aradši ho ihned spálí. Následně vpříběhu se Marty domluví sdoktorem, že by se chtěl podí-vat dominulosti doroku 1887, aby poznal svého prapradědečka. Jelikož to byl první člověk zrodu Mc Fly, aoba dva touží se podívat nadivoký západ. Bohužel jak dojeli doroku 1887, tak se ocitli uprostřed indián-ských nájezdníků, kteří prostřelili nádrž DeLoreanu. Benzín vté doběještě neexistoval amuseli začít řešit, jak rozjet auto na150 km/h. První je napadne použít nejrychlejší koně nadivokém západě, ale bohu-žel žádný kůň neroztlačí auto na150 km/h, atak jdou doplánu B, ato je ukrást lokomotivu aroztlačit tak DeLorean pokolejích.

 

Quick Info

  • Obtížnost Těžší
  • Počet dní 2 - 5
  • Účastníci Neomezeně
  • Třídy 6 - 9
BOOK NOW